• ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV
  • ZÁMOČNÍCKA VÝROBA
  • RENOVÁCIA VALCOV BRZDOVEJ STOLICE
  • ODSÁVANIE OD ZVÁRANIA A BRÚSENIA

Hlavnou výhodou odsávacej linky EKOLIN AL je pohyblivosť odsávacieho vozíka, ktorý si pracovník posunie priamo na odsávacie miesto.

Ceny na vyžiadanie.

Je možné dodať aj variant s vratnou dráhou vhodný pre STK. Vozík je pri spätnom pohybe vedený paralelne s linkou a neprekáža tak prejazdu ďaľších vozidiel.

Ceny na vyžiadanie.

Navíjací odsávač EKOLIN – NED sa používa v prevádzkach, kde priestorové riešenie neumožňuje posuvné odsávanie. Stacionárny odsávač s navíjacou hadicou je umiestnený na stene, alebo pod stropom.

Odsávač môže mať samostatný ventilátor, alebo je možné niekoľko navíjacích odsávačov napojiť potrubným rozvodom na jeden výkonnejší ventilátor.

Ceny na vyžiadanie.

Odsávač predstavuje základné riešenie odsávania výfukových plynov v malých dielňach a garážach. Výhodou je priestorová nenáročnosť a nízka cena.

Ceny na vyžiadanie.

Odsávač emisií DIESEL je určený na meranie emisií dieselových motorov osobných aj nákladných automobilov. Rozdiel je v priemere použitej hadice. Odsávacia hadica je dodávaná v dĺžke podľa potrieb prevádzky.

Ceny na vyžiadanie.

Radiálne ventilátory radu RVE sú určené na odsávanie a dopravu vzduchu výhradne do nevýbušného prostredia.

Sú certifikované SKTC – 104 v Priešťanoch.

Firma EKOLIN s.r.o. ponúka hadice na výfukové plyny s teplotou do 150˚C. Pre výfukové plyny s vyššími teplotami (napr. výkonová skúšobňa motorov) vie firma EKOLIN s.r.o. zabezpečiť v spolupráci so zahraničnými dodávateľmi aj vysokoteplotné hadice.

Ceny na vyžiadanie.

Firma EKOLIN s.r.o. dodáva široký sortiment gumových a kovových koncoviek a nádstavcov.

Zemné odsávanie si vyžaduje stavebnú pripravenosť zo strany zákazníka (osadenie PVC rúr v podlahe).

Firma EKOLIN s.r.o. dodáva iba nadzemnú časť odsávania – kryt s rámom, ventilátor, odsávacie hadice a koncovky.

Ceny na vyžiadanie.

Ako doplnkový sortiment firma EKOLIN s.r.o. vyrába a dodáva Stojan na odsávanie horných výfukov.

Tento sa dá napojiť na všetky druhy nadzemného odsávania výfukových plynov EKOLIN a slúži na odsávanie výfukových plynov v maximálnej teplote 150˚C od nákladných automobilov, ktoré majú výfuk vyvedený nahor za kabínou vodiča.

Stojan sa upraví priamo podla požiadavky zákazníka a možností prevádzky. 

Ceny na vyžiadanie.

Firma EKOLIN s.r.o. je v spolupráci so zákazníkom schopná navrhnúť, vyrobiť a namontovať akékoľvek atypické odsávanie výfukových plynov. Ide najmä o potrubné rozvody s hadicovými zvodmi, pojazdné odsávače, digestory a podobne.

Ceny po obhliadke.

Firma EKOLIN s.r.o. rozšírila svoju výrobu o konštrukcie, striešky, kovové brány, kovové ploty a krbové vložky podľa požiadaviek zákazníka.

Ceny týchto výrobkov sú stanovované individuálne.

Firma EKOLIN s.r.o. realizuje renováciu povrchu valcov brzdových stolíc pomocou hmoty na báze epoxidovej živice, alebo naváraním.

Pre zaistenie presnosti merania odporúčame renovovať celú sadu valcov.

Termín renovácie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky.


Ronovaciu valcov metódou navárania už naša firma realizovať nebude, nakoľko pri procese dochádza k prehrievaniu telesa valca a následne nie je možné dodržat ovalitu.

Firma EKOLIN s.r.o. spolupracuje so zahraničnými dodávateľmi. Potrebné zariadenia vie vytypovať podľa požiadaviek zákazníka a po obhliadke pracoviska a projektových podkladov navrhnúť najvhodnejšie zariadenie a určiť presnú cenu.

Kontakt:

EKOLIN s.r.o.

Jegorovova č. 37/14234
Banská Bystrica
974 01 SR
IČO: 315 705 18
IČ DPH: SK2020455030

Tel.: 00421 48 414 1144
00421 48 414 4659

Konatelia:
Ing. Peter Spišiak- 0903 501 703
Ján Jedlovský

Ekonomické oddelenie:
00 421 48 414 4653
0903 563 214
ekolin@ekolin.sk