REFERENCIE

 

Za 23 rokov existencie firmy EKOLIN s.r.o. bolo realizovaných vyše 850 akcií.

Za niektoré vyberáme:

 

 • STK Bratislava
 • STK Košice
 • STK Bojnice
 • STK Žilina
 • STK Banská Bystrica
 • STK Dolný Kubín
 • STK Lučenec
 • STK Mestečko
 • STK Bánovce nad Bebravou
 • STK Púchov
 • STK Senica
 • STK Huncovce
 • STK Kysucké Nové Mesto
 • STK Komárno
 • STK Tvrdošín
 • STK Plzeň
 • STK Liptovský Mikuláš
 • STK Jaklovce
 • STK Prievidza
 • STK Jelšava
 • STK Námestovo
 • STK Malacky
 • STK Holíč
 • STK Levice
 • STK Partizánske
 • STK Slovenské Ďarmoty
 • STK Turčianske Teplice
 • STK Nitra - Janíkovce
 • Autoservisy DUNAUTO Dunajská Streda, BMW Prešov, Mercedes Žilina,

Darex Bratislava, Porsche Nové Zámky, Iveco Trnava, Suzuki Martin,

Suzuki Trnava, Honda Lučenec, Motor Car Martin, Dove Poprad, Unitrans

Trebišov, Škoda Žilina, Dopravný podnik Bratislava a Košice, Auto Valušek

Bratislava, BMTI Košice, Stredisko opráv NDS Trnava a Mengusovce,

odsávanie na letisku Sliač, odsávanie Phoenix-Zeppelin Banská Bystrica

a Košice. …..............