ODSÁVANIE OD ZVÁRANIA A BRÚSENIA

 

Firma EKOLIN s.r.o. spolupracuje so zahraničnými dodávateľmi. Potrebné zariadenia vie vytypovať podľa požiadaviek zákazníka a po obhliadke pracoviska a projektových podkladov navrhnúť najvhodnejšie zariadenie a určiť presnú cenu.